Sports News

เตรียมของบปี 67 สร้างถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี”

0 0
Read Time:2 Minute, 4 Second

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 2)-พระธาตุพนม อ.เมือง,ธาตุพนม จ.มุกดาหาร,นครพนม พร้อมปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพ ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างสรุปวงเงินก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณในปี 67 ต่อไป

แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)-หาดมโนภิรมย์-วัดสองคอน-แก่งกะเบา และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณทางเข้าพระธาตุพนม บนโครงข่ายถนนทางหลวงชนบททสาย มห.3003 และ นพ.3015 รวมระยะทาง 43.485 กิโลเมตร(กม.)คำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

โครงการนี้จะมีรูปแบบการก่อสร้างจะเป็นถนนขนาด 2 ช่องไป-กลับ มีไหล่ทาง ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รวมทั้งงานติดตั้งไฟส่องสว่าง และป้ายจราจรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

ซึ่งตลอดสายทางผู้ใช้เส้นทางจะได้พบกับความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่าง ๆ รวมไปถึงความงดงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธ/ศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา บนพื้นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ผูกพันกับสายน้ำและพระพุทธศาสนา ตามแนวคิดสายน้ำแห่งความเชื่อ เส้นทางแห่งความศรัทธา “นาคาวิถี”

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ทช. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะพัฒนาเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงให้เป็นถนน เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 61-80)

นอกจากนี้ ทชคำพูดจาก ทดลองเล่น. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ

ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ จากนั้น ทาง ทช. จะได้นำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มศักยภาพต่อเติมโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พัฒนาถนนให้เป็นถนน เพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)รวมทั้งยกระดับถนนให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางอย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การขนส่ง การลงทุนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author