cheap phone for gaming philippines

Games News

"ประวิตร" เปิดประชุมสภากรีฑาเอเซีย ครบรอบ 50 ปี หวังยกระดับกรีฑาเอเซีย

สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย จัดการประชุมสภากรีฑาแห่งเอเชีย ปี 2023 ครบรอบ 50 ปี หวังยกระดับมาตราฐานวงการกรีฑาเอเซีย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมสภากรีฑาแห่งเอเชีย…